Про видання

 Збірник наукових праць  "Економічні інновації" засновано у 1997 р.

 

Засновники журналу:

  • Національна академія наук України;
  • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

 

Видавець журналу:

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Головний редактор – академік НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Борис Володимирович.

Відповідальний секретар – д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І.

Основна тематика збірника наукових праць присвячена авторським дослідженням та розробкам щодо теоретичних та прикладних питань вибудови економіки, розвитку підприємництва, інноваційно-інвестиційної діяльності, регіонального управління, проблем екологізації економіки та сталого розвитку, формування та поведінки економічних систем у соціальному, економічному та екологічному просторі.

 Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідомлення, рецензії.

Мови написання рукопису статті:

  • українська;
  • російська;
  • англійська.

 

Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.

 Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки (наказ МОН України від 09.03.2016р. № 241).

 Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.

 Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

 

Автор : btamedia