Склад редакційної колегії

Головний редактор - Буркинський Б.В., акад. НАН України, д.е.н., проф.

Відповідальний секретар редколегії - Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с.

Члени редакційної колегії:

Автор : btamedia